Mona Edén Tobo 0295-300 75,  070-221 41 40   MAILA

Uppfödare av hundarna/Breeder of the dogs
Petit Basset Griffon Vendéen och/and Stabyhoun