Valpar födda / Puppy´s born 2013-03-06
e. SE JCH Kärråsens Åliver
u.
SE V-08  KBH V-11  SE JCH  C.I.B. NORD UCH Around Hallelujah Moment

Åhlskogen´s Nappe
Ägare: Lasse Lindgren, Motala
Resultat
Åhlskogen´s Näva
Ägare: Andreas och Hanna Lundqvist, Mölnlycke
Resultat
Åhlskogen´s Nässi
Ägare: Roland Rohdin, Ödsmål
Resultat
Åhlskogen´s Noza
Ägare: Göran Jakobsson, Lärbro
Resultat